Development Worker / Centre Worker / Project Worker in United Kingdom

Applying for the Development Worker / Centre Worker / Project Worker role

Job Title: Development Worker / Centre Worker / Project Worker
Location: United Kingdom
Salary: £0 - £200,000
Type: Full Time
Job Sector: Social Care
Sub Sector: Project Worker
Job Reference No: SCC/DCWP

Job Description

Swansea Carers Centre are Recruiting

Working Carer Development Worker
28 hours a week
Salary GBP21,694.40 p/a pro rata

We have received funding to run an exciting new 4 year Big lottery Funded Project.
The Helping Working Families programme aims to fund projects that bring about positive change in the lives of working families who are affected by poverty and supporting a child. The successful candidate will take responsibility for developing our project and work co-productively with working parent carers and sandwich carers with the end goal of creating opportunities that will help alleviate working poverty.

Day Centre Worker
16-20 Hours Salary GBP14,250.60 p/a pro-rata)

Respite Worker
16-20 hours (Initially for 3 months) Salary GBP14,250.60 p/a pro-rata
Our respite workers are dedicated care workers who visit people with care needs in their own homes to give their family carers a break. Each visit is usually 3 hours and never less than one hour. You will spend this time talking, reading, playing games according to the persons preferences and needs. Sometimes this includes help with toileting, eating and drinking, support with medication simple meal preparation and light housework.

Bank / Relief: If you are interested in relief work, please let us know

Young Adult Carers Project Worker
14 hours per week (normally worked within office hours 9am : 4.30pm, plus a twice monthly evening youth club)

Salary GBP16,907 pro rata
To facilitate the Young Adult Carers (YAC) Project for carers aged 16-25 to ensure that YACs receive support to negotiate and confidently access the world of adult services (social care, health, carer support services) Education and Leisure.

Closing date for all posts 6/2/19

These posts are subject to a probationary period of 6 months and the successful applicant will be subject to an enhanced DBS check. CVs will not be accepted.

For further information and an application pack contact us on: XXXXX XXXXXX email: admin @ swanseacarerscentre.org.uk or download an application pack form our website by clicking the apply button

We strive to be an equal opportunities employer

Charity No. 1108865 Company No. 5352055


SWANSEA CARERS CENTRE RYDYM YN RICRIWTIO

Gweithiwr /wraig Datblygu Gofalwyr syn Gweithio
28 awr GBP 21,694.40 pro rata

Rydym wedi derbyn cymorth in galluogi I redeg cynllun cyffrous pedair mlynedd gan Gronfa y Loteri Fawr
Maer rhaglen yma yn anelu I arianu prosiectau syn gweithio tuag at newidiadau positif ym mywydau teuluoedd syn gweithio, yn cefnogi plant ac wedi eu heffeithio gan dlodi.

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddianus yn rhannu cyfrifoldeb dros ddatblygu y rhaglen a geithio gyda ?sandwich carers?, gydar bwriad o greu cyfleon i leihau tlodi.

Gweithiwr /wraig Canolfan Dydd
16-20 awr GBP14,250.60 pro-rata)

Gweithiwr /wraig Seibiant
16-20 awr / 3 mis I gychwyn GBP14,250.60 pro-rata
Mae ein gweithwyr seibiant ymroddgar yn ymweld ac unigolion yn eu cartrefi er mwyn rhoi seibiant ir teuluoedd. Mae pob ymweliad tua 3 awr ond byth yn llai nac un awr. Yn ystod yr ymweliad fe ddisgwylir ichi sgwrsio, darllen, chwarae gemau ac yn y blaen, yn ddibynnol ar ofynion yr unigolun. Weithiau gall hyn olygu rhoi cymorth gyda defnyddior toiled, help gyda chymryd meddigyniaeth, neu baratoi prydau bwyd ysgafn.
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith achlysurol, cysylltwch a ni.

Gweithiwr Gofalwyr Ifanc

Oriau Gweithio 14 yr wythnos, fel arfer rhwng oriau swyddfa ond gyda clwb ieuenctid dwy waith yr wythnos
Cyflog GBP16,907 (pro rata) 14 awr yr wythnos
I gyd lynnu prosiect ar gyfer gofalwyr ifanc rhwng 16 -25, gan wneud yn siwr eu bod yn cael cefnogaeth i dderbyn gwasanaethau megis iecvhyd, gwasanaeathau cymdeithasol, addysg ac yn y blaen.

Dyddiad Cau ar gyfer pob swydd 6/2/19

NI DDERBYNNIR CV
Maer swyddi hyn yn ddibynnol ar gyfnod prawf o chwe mis ac fe wneir ymholiad DBS.
Am fanylion pellach a phecyn ymgeisio :
Cysylltwch a: XXXXX XXXXXX ebost : admin @ swanseacarerscentre.org.uk neu lawrlwythwch oddiar ein gwefan XXXXX.uk/get-involved/join-our-team/

Rydym yn ymgeisio I fod yn gyflogwr teg

Charity No. 1108865 Company No. 5352055

If you are unable to find the job you are looking for, please try looking through our complete list of jobs in the search bar, or click through to see all Vacancies.

As well as Development Worker / Centre Worker / Project Worker jobs we also have Social Care Vacancies. Including jobs in the UK and Europe.